Názov projektu
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Dolné Obdokovce

Cieľ projektu
Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Program

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

Komponent/opatrenia

Modré školy

Projektový grant

Výška projektového grantu: 36 866€. € Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Číslo projektu
ACC03066

Obdobie trvania projektu
1.9.2014 – 30.4.2016

Linka na projektovú zmluvu
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1518811&l=sk